730 S. Euclid Street
Santa Ana, Ca. 92704
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church

Music Ministry

Liên ca đoàn Trưởng
Chị Annet Vui Nguyễn — (714) 266-5335

 

Ca Đoàn Hát Lễ Tập Hát
  Ca Đoàn Chúa Hài Đồng 4:00PM Thứ Bảy 6:00PM Thứ Sáu
  Ca Đoàn Thiên Cung 7:00PM Thứ Bảy 7:30PM Thứ Sáu
6:00PM Thứ Bảy
  Ca Đoàn Thánh Linh 6:30AM Chúa Nhật 7:00PM Thứ Năm
7:30AM Chúa Nhật
  Ca Đoàn Hiển Linh 11:00AM Chúa Nhật 9:30AM Chúa Nhật
  Ca Đoàn Đức Mẹ LaVang 5:30PM Thứ Hai, Ba, Tư và Thứ Sáu tuần thứ 4
6:30AM Thứ năm
7:00PM Thứ Ba
  Ca Đoàn Thánh Giuse 6:30AM Thứ Tư
5:30PM Thứ Năm và Thứ Sáu tuần thứ 2
7:00PM Thứ Hai
  Ca Đoàn Hiệp Nhất 8:00AM Chúa Nhật 7:00PM Thứ Năm
  Ca Đoàn Thánh Tâm 5:30PM Thứ Sáu tuần thứ 3 & 5 7:00PM Thứ Tư
  Ca Đoàn Xin Vâng 4:00PM Chúa Nhật 2:00PM Chúa Nhật

Quý vị muốn gia nhập vào các Ca Đoàn xin vui lòng
gặp các ca viên sau các Thánh Lễ Thứ Bảy và Chúa NhậtCA ĐOÀN THÁNH GIUSE - PHỤC SINH 2022


**********

CA ĐOÀN THÁNH THÁNH TÂM - PHỤC SINH 2022


**********

CA ĐOÀN THÁNH LINH - PHỤC SINH 2022


**********

CA ĐOÀN TỔNG HỢP GIÁO XỨ SAINT BARBARA - 04/13/2022
Tại Linh Đài Đức Mẹ Lavang


**********

THÁNH LỄ BỔN MẠNG CA ĐOÀN XIN VÂNG - 03/27/2021


**********

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - 12/8/2021 - BỔN MẠNG CĐ ĐỨC MẸ LAVANG


**********

MÙA VỌNG - 2019 - CA ĐOÀN THÁNH GIUSE


**********

 Untitled
  Saturday Vigil
  4:00 PM
Vietnamese
  5:30 PM
English
  7:00 PM Vietnamese
  7:00 PM English
(Neocat-Eng)
  8:30 PM Spanish
(Neocat-Span)
  Sunday  
  6:30 AM Vietnamese
  8:00 AM Vietnamese
  9:30 AM English
  11:00 AM Vietnamese
  12:45 PM Spanish
  4:00 PM Vietnamese
  5:30 PM English
Youth Mass
  7:00 PM Spanish
Complete Mass Schedule
Monday
8:45AM - 9:15AM
(English)
Tuesday
6PM - 7PM
(English, Spanish, Vietnamese)
Friday 6PM - 7PM
(English, Spanish, Vietnamese)

Contact

Parish Address
730 S. Euclid Street
Santa Ana, CA 92704
Email: info@st-barbarachurch.org
Tel: 714.775.7733
Fax: 714.775.9467
Map to Church

Saint Barbara Catholic School

Saint Barbara Catholic School
5306 W. McFadden Ave.,
Santa Ana, CA 92704
Email: info@stbarbara.com
Tel: 714.775.9477
Fax: 714.775.9468
Map to School